W naszej ofercie zapewniamy :
 
a) pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
b) pokoje dziennego pobytu-świetlice,
c) jadalnie,
d) gabinety medycznej pomocy doraźnej,
e) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
f) kuchenki pomocnicze,
g) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
h) palarnie, 
i) pokój gościnny/pokój odwiedzin,
j) miejsce kultu religijnego-Kaplicę,
k) punkt biblioteczny z czytelnią,
l) inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu;