W Naszym Domu niezależnie od długości pobytu Mieszkańcem zajmuje się profesjonalny, wysoko wykwalifikowany personel. Gwarantujemy szerokie spektrum usług rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie porównywalnym do specjalistycznych oddziałów szpitalnych:

  1. Neurologii- np. porażenia i niedowłady połowicze w wyniku przebytego udaru mózgu,
  2. Ortopedii- choroby związane z narządem ruchu, np. stany po złamaniach, amputacji kończyn, zabiegach operacyjnych- wstawienie endoprotez,
  3. Rehabilitacji geriatrycznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej.

W zakresie metod rehabilitacji stosowane są: ćwiczenia bierne i czynno–bierne, wspomagane, czynne i czynne-wolne, w odciążeniu, izometryczne, korekcyjne, oddechowe, w odciążeniu  z oporem, ogólnousprawniające, równoważne, nauka chodzenia, pionizacja, czy indywidualne ćwiczenia – prowadzone przy łóżku mieszkańca.

Efekt terapeutyczny wzmacniany jest dodatkowo zabiegami z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywanymi w specjalistycznych gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt medyczny  do:

  • elektroterapii – (stosowanie prądu galwanicznego, jonoforezy, prądu diadynamicznego, prądu interferencyjnego, Tens , elektrostymulacji),
  • fototerapii – lampa solux, lampa bioptron,
  • laseroterapii,
  • ultradźwięków,
  • magnetoterapii – stosowanie pola magnetycznego różnej częstotliwości,
  • zabiegów z zakresu wodolecznictwa.

Do dyspozycji mieszkańców udostępniona jest sala gimnastyczna, czynna od poniedziałku do piątku – pięć dni w tygodniu , wyposażona m.in. w: UGUL – uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, rotory do kończyn górnych i dolnych, rowery stacjonarne, steppery, fotel do ćwiczeń mięśnia kończyn dolnych, kozetki, tablice do ćwiczeń manualnych, drabinki przyścienne, lustra korekcyjne do ćwiczeń mimicznych  i prawidłowej postawy, krzyżaki do ćwiczeń stóp, ciężarki, masażery , atlas do ćwiczeń ogólno kondycyjnych, tor do nauki chodzenia.

Naszym atutem jest zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, która dostosowując cały proces rehabilitacji do możliwości i sprawności oraz rodzaju schorzenia naszych mieszkańców pracuje nad poprawą ich sprawności fizycznej. Tylko w roku 2018 wykonano 72 061 zabiegów zarówno z zakresu kinezyterapii jak i fizykoterapii.

Realizując standardy europejskie, nasza kadra podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych.

Dajemy państwu możliwość pobytu na czas rehabilitacji w miejscu przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, wymagających całodobowej opieki nierzadko obciążonych wielochorobowością, dla których standardowe oddziały rehabilitacji są niedostępne.