OD 1 MARCA 2021r. ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS W TURSKU

WYNOSI 4.373,84 zł

/Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 5 lutego 2021r, poz.349, Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Sulęcińskiego z dn. 05.02.2021r.