OD 1 LUTEGO 2019R. ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS W TURSKU

WYNOSI 3758,75zł

/Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2019r., poz.247, Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Sulęcińskiego z dn. 28.01.2019r.