Cel Programu:

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), jego celem jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną  i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego/dziennego w domu pomocy społecznej przyznaje się na wniosek opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującego bezpośrednią i stałą opiekę .

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Opieki Wytchnieniowej-edycja 2023 realizowanej przez DPS w Tursku.

KONTAKT

Szczegóły pod nr tel 957553285 wew. 50

Szczegółowe INFORMACJE O PROGRAMIE „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (Załączniki/Formularze):

Formularz_IR-05-01_-_Wniosek

Formularz_IR-05-02_-_Karta_zgłoszenia

Formularz_IR-05-03_-_Karta_oceny

Formularz_IR-05-04_-_Deklaracja

Formularz_IR-05-05_-_Klauzula

Formularz_IR-05-06_-_Oświadczenie

Formularz IR-05-07 - Spis praw i obowiązków