Dom Pomocy Społecznej został utworzony w 1987 roku z przeznaczeniem dla 58 osób dorosłych obojga płci dotkniętych przewlekłą chorobą somatyczną.

Po pierwszej rozbudowie w 1992 roku Dom posiadał 216 miejsc.

Następna inwestycja z 1996 roku, której głównym inwestorem był dps, wzbogaciła placówkę o kolejne 16 miejsc, przez co Dom Pomocy Społecznej osiągnął stan 232 miejsc.

Decyzją wojewody lubuskiego z 2021r. ilość miejsc została zmniejszona do 180 sób.

W DPS mieszkają osoby niepełnosprawne fizycznie i przewlekle somatycznie chore.