*Organizowanie aktywnych i urozmaiconych form spędzania czasu wolnego

*Organizowanie zawodów sportowych, wycieczek rekreacyjnych i turystycznych

*Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych

*Promowanie zdrowego stylu życia

*Prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych

*Rehabilitację, sport ,rekreację i wypoczynek.

*Prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i  zagrożeń patologią społeczną ,w szczególności alkoholizmem i narkomanią.

*Inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej  i społecznej  współpracę ze środkami przekazu

*Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe, przyjmowanie darowizn rzeczowych i majątkowych

*Podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

*Prowadzenie działań na rzecz doposażenia stanowisk pracy

*Promowanie i dofinansowywanie życia kulturalnego dzieci, młodzieży ,osób starszych      i niepełnosprawnych

*Kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

*Rozwój talentów dzieci i młodzieży

*Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji

*Współpracę z innymi organizacjami.