1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu  
  2.  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest Tursk, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.    
  3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

  Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo         o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz  statutu.

  1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  1. 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.   Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.