Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji funkcjonujących na terenie powiatu sulęcińskiego w 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem :

https://bip.powiatsulecinski.pl/130/Nieodplatna_pomoc_prawna_2C_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie/