Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od roku 2004 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

 Akcja odbywa się zawsze w dniach 8-15 maja, a imprezy rozpoczynają się w Dniu Bibliotekarza. Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania, bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

I w tym roku Podopieczni Naszego Domu udali się z wizytą do SOK-u w ramach obchodów tego swięta. Nasi mieszkańcy zapoznani zostali z aktualnym zbiorem i nowościami książkowymi. W miłej i sympatycznej atmosferze upłynęło zwiedzanie sulęcińskiej książnicy.