„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”

                                                                       Ronald Reagan

                                               

Serdecznie dziękujemy firmie "Swiss Krono" z Żar za bezinteresowną pomoc, za wielkie serce, wyrozumiałość i zrozumienie naszych problemów. Otrzymane od Państwa wsparcie w postaci paneli podłogowych jest ogromnie ważne dla Nas i Mieszkańców „Turskiego Domu”.  Dzięki wyremontowaniu powierzchni podłogowych w pokojach Podopiecznych oraz w sali rehabilitacyjnej dostosujemy te pomieszczenia do wymaganych standardów, a nowe powierzchnie w istotny sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zamieszkujących nasz Dom.

Dziekujemy również firmie "Maszoński Logistic" za transport paneli do Turskiego Domu.

Wyrażając swą wdzięczność, życzymy Państwu wielu sukcesów i powodzenia w realizacji zawodowych i życiowych zamierzeń.                                                 

                                                           Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Tursku                                                 

                                                                        Małgorzata Krasowska-Marczyk

                                                                   wraz z Pracownikami i Mieszkańcami